Året som gikk 2021

 

 

Stockholm den 18 desember, 2021

Kjære golfere,

 

Skal man skrive en års-krønike så må man naturlig nok starte med å nevne koronapandemien. De siste to årene har i stor grad vært preget av koronapandemien og reisebransjen har vært en av de bransjene som har vært hardt rammet. Det er dog lyspunkter i mørket og alt er langt ifra bekmørkt. Vi ser en hel del positive signaler som gjør at vi og golfreisebransjen i sin helhet kan se lyset i enden av tunnelen, og se frem til 2022 med optimisme.

Det har blitt spilt mer golf enn noen gang her hjemme og det ser ut til at det er en vedvarende trend. For oss er dette viktig da hver ny golfer før eller senere kommer til å ville spille utenlands og dra på en golftur. Vi tror også at stadig flere kommer til å velge å reise med en etablert golfreisearrangør da man vil ha den tryggheten og reisegaranti som det gir. Vi i Golf Plaisir opplever at vi har kundenes tillit siden vi blant annet var nøye med å tilbakebetale alle kunder som avbestilte i starten av pandemien. Vi har dessuten golfverter på alle våre reisemål og vi har merket oss at mange oppfatter det som en ekstra trygghet om noe skulle skje.

Jeg er stolt over den stå-på viljen og positiviteten som gjennomsyrer hele vår organisasjon. Det er naturligvis utfordrende å gjøre bestillinger den ene dagen for så bare noen uker senere måtte gjøre endringer og avbestillinger på grunn av endrede forutsetninger. Eller å bruke energi på flotte kampanjer som siden ikke kan gjennomføres av en eller annen grunn. Flesteparten av våre sesongansatte golfverter har dessverre heller ikke fått mulighet til å jobbe eller har måttet korte ned på sesongen. Alt avhengig av hvordan koronapandemien har utviklet seg. Alle som har vært involverte har dog gjort en fantastisk jobb.

Høsten 2021 var vi nesten oppe på bestillingsnivåer fra før pandemien. Når det gjelder treningsreiser som vi arrangerer sammen med forskjellige golftrenere i Norden så har de til og med økt. Våre kunders ønsker om å dra på golfturer er tilstede, og selv om vi er klar over at Korona-viruset kan komme tilbake i ulike varianter år etter år så vet vi at reiselysten finnes.

Vi ser fram imot 2022. Det blir kanskje ikke noen enkel reise men vi er vel rustet og har gode rutiner for å håndtere den nye normalen.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

 

Med vennlig hilsen,

Peter Browall

Direktør, Golf Plaisir Golfresor AB